Categorie archief: 2006/11

Bond zonder Naam

Ook dit jaar pakt Bond zonder Naam weer uit met nieuwe kleurrijke kaarsen en kaarten, de kalender, boeken, een fleece deken, T-shirts, handdoeken,… met mooie teksten.Je kan er voor terecht op zondagvoormiddag 3 december in de kerk. Je kan me ook thuis contacteren: Rita Wellens, Leiseinde 56 (014 41 76 08)

Tombola Zevendonk leeft!

Zes tombolaprijzen (waaronder de hoofdprijs) zijn nog niet opgehaald. Het gaat om de nummers 14369,1030913861,10834,12072 en 14189. Heb je nog één van deze lotjes? Rep je dan naar Lambert Leijssen, Tijkwerkersstraat 19, liefst tussen 18 en 19 uur.

KWB Zevendonk 50 jaar jong

Op zondag 22 oktober werd in Zevendonk in het parochiaal centrum Den Donk een jubileumreceptie gehouden. Daarvan vind je trouwens een hele reeks foto’s op deze site (kijk bij ‘Zevendonk 2006′, en dan bij ’50 jaar KWB’).
Leden en oudleden, alle plaatselijke verenigingen en KWB-ers van naburige afdelingen waren op post om mee te vieren.

Wortels in jaren dertig

KWB heeft zijn wortels in de jaren dertig. Vanuit de vraag naar een aangepast kader van de Katholieke Actie voor volwassen mannen werden toen de eerste werkliedenbonden opgericht door oud-kajotters.
In 1945 werd de Katholieke Werklieden Bond (KWB) officieel erkend als een zelfstandige vormingsorganisatie binnen het ACW. Toen verscheen een algemeen ledenblad en sinds 1948 kreeg het zijn naam Raak zoals wij die vandaag nog altijd kennen. In 1946 werd, in de taal van toen, het doel van de KWB omschreven in drie punten: vorming, sociaal dienstbetoon, vertegenwoordiging van arbeiders ter verdediging van hun culturele en financiële belangen.
Lees verder KWB Zevendonk 50 jaar jong

Jubilea

Op 29 december vieren Isidorus Nietvelt en Maria Bosch (Winkel 41) hun gouden jubileum. Dezelfde dag doen Jules Cavents en Lisette Bierens (Leeuwerikstraat 62) net hetzelfde. Proficiat!

Schoolbrunch

Onze ouderraad nodigt alvast iedereen van harte uit op de jaarlijkse schoolbrunch op 26 november. Ook dit jaar kan je er kiezen uit een ruime variatie gerechten. U krijgt binnenkort een uitnodiging in de bus. De opbrengst van deze activiteit zal benut worden om het grote actiepunt van dit jaar te realiseren: spelverrijking op onze speelplaatsen. Alvast van harte welkom!

Ouder- en grootoudersfeest

Elk jaar zetten we de ouders en grootouders eens éxtra in de bloemetjes. Op donderdag 30 november verwelkomen we alvast alle grootouders. Die van de kleuters verwachten we in de kerk van Zevendonk om 14 uur voor een spetterend optreden. Aansluitend zorgt onze ouderraad voor een lekker tasje koffie/thee met een versnapering in PC Den Donk. Vrijdag 1 december wordt de activiteit herhaald voor de ouders van de lagere school. ‘s Avonds mogen alle grootouders/ouders hun kind afhalen in de klas zodat de zelfgemaakte attentie persoonlijk kan overhandigd worden.

Nieuw Zone 30-bord

Ondertussen kreeg het nieuwe Zone 30-bord van de school een plaatsje langs de Kapelweg. Alle leerlingen van het 4de leerjaar zorgden voor een passende tekening die samen het infobord rond de zone 30 werd. Alvast een warme oproep om de snelheid te matigen in de schoolomgeving.

Joepie, ik word geflitst!

De ouderraad startte dit jaar met een positieve verkeersactie. Elke week trekken we een foto van een ouder en/of kind die op een verkeersveilig deelneemt aan het verkeer (goed parkeren, kind goed begeleiden, valhelm, fluorescerend vestje…). Door positief verkeersgedrag te belonen, willen we werken aan een verkeersveilige attitude bij alle ouders.
Na de herfstvakantie start de ouderraad samen met de school aan een zichtbaarheidsactie. We stimuleren alle leerlingen om met een fluovestje naar school te komen en terug naar huis te gaan. Elke week kan de klas een gouden, zilveren of bronzen ster verdienen. De meest zichtbare klas krijgt na een periode de wisselbeker in ontvangst.

Werken op school

Eindelijk zijn de plannen concreet en kunnen we de ramen en deuren in onze lagere school vervangen. Van 6 november tot ongeveer 12 december zullen we alle stalen ramen vervangen door aluminium ramen met dubbele beglazing en zonnewerend glas. De nodige veiligheidsvoorzieningen zijn uitgewerkt (veiligheidsglas, aangepaste deuren, …). We zullen voor de échte winterperiode in optimale omstandigheden kunnen werken.
De volgende maanden worden nog andere projecten gerealiseerd of verder voorbereid (vernieuwen van dakbedekking kleuterafdeling, een nieuwe vloer in de gymzaal en het vervangen en aanpassen van de verlichting in alle klassen).