Categorie archief: Buurt

Zevendonk heeft eerste BIN-project

Op dinsdag 15 oktober lichtten Marc Grimon en Didier Wouters, beiden commissaris bij de politiepost Turnhout, het Buurtinformatienetwerk toe in Den Donk.
Een vijftiental bewoners waren er present. Door het Buurtinformatienetwerk of het Bin-project, kan iedere wijkbewoner zich aansluiten op het telefoonnetwerk van de Politie Regio Turnhout. Zo word je door de politie verwittigd als er iets verdachts in de wijk zou zijn gesignaleerd.
Een vijftal bewoners sloten zich onmiddellijk aan.
Zo krijgt Zevendonk het eerste Bin-project in Turnhout. Coördinator is Willy Vangeel  (Glazeniersstraat 31, tel. 014 41 23 51). Bij hem kan je terecht voor formulieren als je zelf ook wil deelnemen aan het project.

NV Vangeel – opvolging milieuaspecten

Een stand van zaken van de Turnhoutse milieudienst (14 mei 2002)
NV Vangeel beschikt over een milieuvergunning klasse 2 voor de opslag van plantenbeschermingsmiddelen / biociden.
Overeenkomstig de milieuvergunningsaanvraag dient een loods bijgebouwd te worden aan het bestaande bedrijf. Deze bijkomende loods is noodzakelijk om een goede werking te verzekeren en om te voldoen aan alle geldende milieunormen. Momenteel is de bouwaanvraag nog lopende. De milieuvergunning wordt opgeschort tot er een bouwvergunning verleend is.

Lees verder NV Vangeel – opvolging milieuaspecten