MonthMay 2002

NV Vangeel – opvolging milieuaspecten

Een stand van zaken van de Turnhoutse milieudienst (14 mei 2002) NV Vangeel beschikt over een milieuvergunning klasse 2 voor de opslag van plantenbeschermingsmiddelen / biociden. Overeenkomstig de milieuvergunningsaanvraag dient een loods bijgebouwd te worden aan het bestaande bedrijf. Deze bijkomende loods is noodzakelijk om een goede werking te verzekeren en om te voldoen aan alle geldende milieunormen. Momenteel is de bouwaanvraag nog lopende. De milieuvergunning wordt opgeschort tot er een bouwvergunning verleend is.

Continue Reading