Verschuift de industriezone? Dat zou enkele huizen sparen

Het industriegebied zou misschien wat naar het westen opschuiven.
Door de nieuw te trekken verbinding tussen Tielen-Leiseinde-Industriegebied komt er grond te liggen tussen die weg en de Steenweg op Tielen.
Dat gebied zou ingenomen kunnen worden, in ruil voor een stuk dicht tegen de E34 en het doodlopende stuk van het Leiseinde. Zo zouden enkele woningen gespaard kunnen worden.
Een suggestie van de stad, maar voorlopig nog niet hard gemaakt.