Vergadering over industriegebied: verkeer lijkt probleempunt

Op woensdag 11 september vergaderden een aantal buurtbewoners met de stad. Schepenen Sis Stijnen en Tom Van Even lichtten samen met communicatie-ambtenaar Ben Verdick en Hugo Meeus van Ruimtelijke Ordening de stand van het dossier toe. De verkeersmaatregelen zorgden voor de grootste discussie.

De mening van de stad

Een half jaar terug keurde de Turnhoutse gemeenteraad de plannen goed voor o.a. het industriegebied in Zevendonk. Toch werden er nog enkele aanvullingen toegevoegd:
– zo wou de stad Zevendonk niet belasten met een toevloed van verkeer;
– de stad drong ook aan op een voldoende bufferzone tussen het industriegebied en Zevendonk. Daarvoor zou een dichte bosbuffer en een groene overgangsbuffer van min. 300 meter breed moeten zorgen;
– de stad wou ook greep blijven hebben op de aard van de bedrijven die in Zevendonk zich willen vestigen.

<b>Hoever staat het nu met het dossier?</b>

Half november werd het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor Turnhout en omgeving besproken op het kabinet van de minister, samen met allerlei betrokken diensten en gemeentebesturen.
Als alles goed zit, worden de opmerkingen en suggesties die daar nog gemaakt werden, gebundeld en verwerkt in een dossier. Als dat rond is (en dat tijdstip verwacht men in het begin van 2003), komt het uiteindelijke voorstel terug naar hier. Dan start er een openbaar onderzoek, waar zowel stad als bewoners opmerkingen of kritiek kunnen opperen.

Een onderzoek?

Dat openbaar onderzoek wordt uitermate belangrijk. Het loopt maar 60 dagen. Dat is kort. In die tijd kunnen we reageren, en dat doen we best zo eensgezind mogelijk.
Ook de stad vindt dat proces belangrijk. Op de communicatieraad van januari 2003 wordt een communicatieplan daarrond afgesproken.

Zevendonk: een knip in het doorgaand verkeer

Op de vergadering bleek dat we met de buurt en de stad nog veel invloed zouden kunnen hebben op de verkeersingrepen.
En die zijn niet mals: volgens het plan zou de Steenweg op Tielen dicht tegen Zevendonk afgesloten worden voor auto’s en vrachtwagens. Dat zou ook gebeuren op het Leiseinde.
Zo wordt Tielen en Turnhout voor autoverkeer vanuit Zevendonk enkel bereikbaar via de expressweg.
De stad vond dit de enige oplossing om doorgaand verkeer uit Zevendonk te houden. In de buurt waren daar ook andere meningen over.

Concrete afspraken met de stad

Met de stad spraken we af dat we op de communicatieraad mee het communicatieplan voor het openbaar onderzoek bespreken.
De stad zou ook stappen zetten om de bewegwijzering op het huidige industrieterrein versneld aan te pakken. Dat zou moeten zorgen voor minder zwaar verkeer dat in Zevendonk verdwaalt.
De stad zou ook de huidige bedrijven van planmateriaal voorzien, zodat hun zwaar verkeer de juiste weg vindt.

Wat doen we ondertussen met de buurt?

We willen als aanloop voor het openbaar onderzoek een standpunt zoeken over de verkeerssituatie met de komst van het industriegebied.
Daarvoor plannen we een vergadering met vertegenwoordigers van alle Zevendonkse verenigingen en wijken. Die vindt plaats op woensdag 8 januari om 20 uur in de kleuterschool.