Vanaf oktober [email protected] in Zevendonk, een pc-lokaal voor school en buurt

Deze week starten in Turnhout 3 [email protected] op: een soort pc-klasjes voor bepaalde doelgroepen (ouderen, migranten en kansarme jongeren).
In Zevendonk krijgen we waarschijnlijk vanaf oktober ook zo’n [email protected] in een vroeger klasje van het oude schoolgebouw. De school stelt daarvoor haar lokaal ter beschikking. De leerlingen én wijkbewoners zullen er gebruik van kunnen maken. Er komen 5 pc’s, een scanner, een printer en een internetverbinding.
Het Strategisch Plan Kempen, dat het project opstart, stelt ook iemand aan die het [email protected] hier begeleidt.
Concrete afspraken moeten we nog verder maken.