Oversteek kruispunt 's namiddags met politie: een testfase van 1 maand

De school voerde een petitie-actie voor politietoezicht bij het oversteken van het kruispunt met de expresweg na school. Aanvankelijk hield de politie de boot af.
Toch wou het managementteam een proefperiode van één maand inlassen. Na school kan je die tijd dus onder politiebegeleiding met de fiets of tevoet oversteken.
De politie zal dan het aantal fietsers vergelijken met vergelijkbare plaatsen uit de politiezone. Ze beslissen dan of ze het toezicht zullen verlengen of niet.
Als ze het verlengen, zal de politie maandelijks de fietscijfers evalueren.
Korpschef Roger Leys stipte ook nog aan dat het systeem van gemachtigde opzichters ook op ons kruispunt zou kunnen: ‘op tal van andere belangrijke gewestwegen in de zeven gemeenten van onze politiezone staan er immers nu ook al gemachtigde opzichters’.