Zevendonk en verkeer: verslag van een vergadering

Dinsdagavond 26 augustus praatten een 30-tal mensen uit Zevendonk met de stad over het verkeer. Dat moest wel, want met de verwachte komst van het industriegebied én andere plannen moeten er lijnen uitgetekend worden. Het gesprek over de bedrijvenzone vond op dinsdag 2 september in Den Donk plaats.

Bereikbaarheid in Zevendonk

Zevendonk is de laatste decennia flink gegroeid in de dorpskern: rond de witte wijk kwamen er nieuwe straten. De verspreide bebouwing rond die dorpskern is zo gebleven. De expresweg aan de rand slikt veel verkeer (zo’n 20.000 wagens per dag). Zevendonk is nu meer dan vroeger een belangrijke woonkern met buurtdiensten (winkel, apotheek, café, school, bib, …)
De plaatselijke bereikbaarheid geeft weinig problemen: door de vervlechting van de verschillende nieuwe straten in de dorpskern, kan je te voet, met de fiets of de wagen makkelijk overal terecht.

Hugo haalde ook nog enkele plannen aan rond de bereikbaarheid van de stad: de Lijn zou vanaf december 2003 uitpakken met een nieuwe dienstregeling:zo zouden er rond Zevendonk meer haltes en meer ritten komen. Daarnaast zijn er nog de plannen voor het provinciaal fietsnetwerk. Daarin zou een aansluiting van het fietsverkeer vanuit Kasterlee via de Kleine Reesdijk op één of andere manier doorgetrokken worden via Schorvoort naar de binnenstad. Het zou de bedoeling zijn om op die fietsroute het fietsverkeer vanuit Tielendijk daar veilig op aan te laten sluiten.
De meeste problemen zijn er (en vallen te verwachten) met het doorgaand verkeer.

Naar een degelijk plan

Het plan dat de meeste instemming wegdroeg bevatte:
– de afsluiting van het Leiseinde voor het vrachtverkeer dat vanuit Tielen komt vóór de huidige Steenweg op Tielen. Dat wordt een soort poort, zodat personenvervoer vanuit en naar Leiseinde/Tielen nog mogelijk is
– er komt een nieuwe aansluitingsweg tussen pakweg de Oude Eik op het Leiseinde en de bedrijvenzone
– daardoor blijft het sluipverkeer vanuit Poederlee, Lichtaart, Tielen richting stad over de Tielendijk nog mogelijk. Dat moet teruggedrongen worden door een herinrichting van Tielendijk (het systeem Duivendongenstraat?) dat het autoverkeer ontmoedigt. Misschien moet er ook een ingreep gebeuren aan het kruispunt exprespweg/Tielendijk.
– om het sluipverkeer vanuit Kapelweg-Duivendongenstraat te ontmoedigen, zou het kruispunt van de expresweg met de Mastheidestraat afgesloten worden
– de Steenweg op Tielen zou ook afgesloten worden: het autoverkeer zou toch via een kleine omweg langs de nieuwe baan de brug kunnen bereiken

Hoe verder?

De stad gaat ervan uit dat het structuurplan ten vroegste eind 2004 rechtsgeldig worden.
De stad onderzoekt of dit verkeersplan ergens gehypothekeerd wordt door het voorstel voor het ruimtelijk structuurplan. Als dat zo is, zou de stad bezwaar indienen.
De afsluiting van het kruispunt Mastheidestraat/expresweg kan al eerder gebeuren. Toch wil de stad de effecten ervan nog eerst onderzoeken. Iets voor het voorjaar 2004 dus…