Annie met pensioen!

Applaus voor Annie
Pensioen vieren is een bijzondere gebeurtenis, zeker voor een heel speciaal iemand als Annie. De school maakte er dan ook meer dan werk van!
Donderdag 23 oktober vierden we met heel de school feest. Annie werd ‘s morgens door alle leerlingen van de school feestelijk afgehaald. Via een erehaag met ballonnen mocht ze samen met Jules naar school komen voor haar feest.
Annie knipte symbolisch het lint van haar pensioen door onder luid applaus. Alle kleuters en leidsters zorgden voor een spetterende viering die aansloot bij enkele typische aspecten van Annie. Na de speeltijd zorgden alle leerlingen van de lagere school voor een denderend afscheid dat afgerond werd met een écht leerkrachtenlied. Voor Annie een onvergetelijke dag!
We vroegen ook om medewerking van alle ouders. Ze konden een specifiek blad invullen met complimentjes over Annie. De afgelopen dagen werd er massaal gereageerd waarvoor onze oprechte dank.
We wensen aan de opvolgsters van Annie alvast een fijne start toe!