Schepen zet puntjes op de i: Gabbers is van Gabbers

Schepen Karel De Busser: "Bij lezing op jullie prachtige website van het nieuws over de opstart van een bijkomende locatie buitenschoolse opvang te Zevendonk stel ik vast dat de leefgemeenschap Zevendonk melding krijgt van deze opstart alsof het initiatief volledig en alleen bij het Sint Pietersinstituut ligt.
Graag wil toch even schetsen hoe dit project zijn ontwikkeling heeft gekend."
"Vanuit scholen én uiteraard ook vanuit de Oudercomités alsook vanuit het sociaal werkveld is er sinds jaren druk uitgeoefend op het stedelijk beleid om  Buitenschoolse Opvang te organiseren verpreid over de scholengemeenschappen in de stad.
Het stadsbestuur besliste om een Paragemeentelijke vzw Gabbers & Co op te richten van waaruit kon gewerkt worden aan de uitbouw van betrokken opvang.
Tot voor 1 maart had de vzw op 2 plaatsen opvangmogelijkheden voorzien: in de Begijnenstraat én in de Druivenstraat.
Vandaag de dag is de vzw werkzaam in 4 opvanglocaties, bijkomend dus in de school Sint-Franciscus in Schorvoort en in het Sint-Pietersinstituut in Zevendonk.
Deze vormen van opvang zijn opgestart kunnen worden door de vzw door het inhuren van lokalen op de beide plaatsen, het aanvragen van mogelijke subsidies voorzien door Kind en Gezin, het voorzien van gekwalificeerde begeleiding op beide plaatsen, renovatie en opkuis, en diverse aankopen.
Gelukkig kregen wij ook een exellente begeleiding van beide onderwijsinstellingen.
Belangrijk is te weten dat enkel de aanvraag bij Kind en Gezin voor de lokatie Zevendonk is weerhouden voor subsidiëring. De werkingsgelden voor Sint-Franciscus Schorvoort moeten enkel en alleen door de stedelijke overheid worden bijgepast.
De toelage, extra toegevoegd aan de normale werking, vanwege het stadsbestuur voor het jaar 2004 aan de vzw Gabbers & Co bedraagt momenteel 168.000 euro voor het bewaren van kinderen van het Lager Onderwijs, voor een totaal van 130 tot 150 kinderen in de vier projecten.  
Deze informatie zal duidelijker gebracht worden op een officieel openingsmoment dat kan voorzien worden indien beide projecten zijn ingeleefd in hun normale werking.
Hopende u allen voldoende en correct geinformeerd te hebben,
Vriendelijke groeten,
Karel De Busser – Schepen Sociale Zaken"