Natuurpad inwandelen op zondag 27 juni

De stad, de milieudienst en vzw Natuurpunt wandelen zondag het wandeltraject ‘Winkelsbroek-De Dongen’ in. Je bent van harte uitgenodigd. Nadien biedt de natuurvereniging een receptie aan.
De tocht vertrekt zondag om 9.30 uur op de parking achter de kerk van Zevendonk. "Op 12 december 1999 werd het educatief natuurleerpad in het erkend natuurreservaat ‘Winkelsbroek’ officieel ingehuldigd. Er kwamen 10 educatieve infoborden met een woordje uitleg over dit prachtig natuurgebied.
In een tijdspanne van 5 jaar onderging het reservaat enkele belangrijke wijzigingen.

De natuurvereniging kocht verschillende percelen zodat het reservaat werd uitgebreid. Dankzij het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan, kon het wandelpad door de aanleg van ca. 80 m knuppelpaden beter begaanbaar gemaakt worden en werd er een vogelkijkhut gebouwd. Ook werden er enkele grootschalige beheerswerken uitgevoerd, zoals het machinaal reinigen van de vennen, de aanleg van een veedrinkpoel en een dam, en het machinaal openmaken van ca. 2 ha moeras.

Het reservaat fusioneerde met het Kasterleese natuurreservaat ‘Drintjen Queten’  en met ‘De Dongen’ in het zuiden van Turnhout. Waar de kleinschalige beheerswerken vroeger door uitsluitend vrijwilligers werden uitgevoerd, kunnen we nu ook rekenen op de hulp van Mina-werkers die in een sociaal tewerkstellingsprogramma actief zijn, lokale buurtbewoners hooien de vochtige weilanden en hun vee zorgt voor de nabegrazing.

Met medewerking van de stad Turnhout, Aminal, Afdeling Bos en Groen – houtvesterij Turnhout, de stedelijke milieudienst en dienst toerisme, en enkele privé-eigenaars,  heeft de natuurvereniging V.Z.W Natuurpunt tenslotte een nieuw wandeltrajekt van ca. 5 km. in het zuiden van Turnhout kunnen verwezenlijken.

Meer informatie over dit mooie wandeltrajekt kan je verkrijgen bij Paul Van Baelen, conservator natuurreservaat ‘Winkelsbroek-De Dongen’, tel. 014 44 33 28 (niet op woensdag), gsm 0495 40 84 58."

informatie van www.turnhout.be

<b>Verwante artikels: </b>
<a href="http://www.zevendonk.be/nieuwsdetail.asp?id=491">Natuurpunt zet ons op de kaart</a>
<A HREF="http://www.zevendonk.be/nieuwsdetail.asp?id=472">Militair domein toch niet zo open</a>
<a href="http://www.zevendonk.be/nieuwsdetail.asp?id=471">Zevendonk ligt voortaan tegen groot groengebied</a>