Expressweg komt ter sprake

Het Vlaams gewest voorziet een versnelde aanpak van gevaarlijke punten op gewestwegen. De Tijdelijke Vereniging 3V maakt volgens een prioriteitenlijst de plannen op voor aanpassingen aan de infrastructuur.
Dat gebeurt ook voor de de N19 Turnhout – Kasterlee – Geel. Voor Turnhout zijn het knooppunt E34-N19 en de kruispunten van N19 met Tielendijk, Mastheide, Winkel en Kleinrees aandachtspunten.
Binnenkort vindt de eerste stuurgroepvergadering plaats, met vertegenwoordigers uit verschillende gemeenten. Vanuit Turnhout zullen schepen Tom Van Even, Nathalie Craeghs en Hugo Meeus deelnemen.