MonthJune 2004

Regionaalstedelijk gebied vastgelegd

Minister Van Mechelen stuurde dit persbericht: "Op voorstel van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk VAN MECHELEN, stelde de Vlaamse regering de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout, na advies van de Raad van State, definitief vast. Deze beslissing kadert in de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Met de uitvoering van het RSV wil de Vlaamse regering voorzien in een evenwichtig kwantitatief en kwalitatief aanbod-beleid: zowel op het vlak van bijkomende natuurgebieden als supplementaire bedrijventerreinen én […]

Continue Reading