Instapmoment voor kleuters

Op donderdag 27 januari van 1O.45 tot 11.45 u. voorzien we een instap- en kennismakingsmoment voor alle kleuters die uiterlijk op dinsdag 1 februari 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De inschrijving kan dan administratief geregeld worden en zowel de nieuwe kleuters als hun ouders krijgen ruim de gelegenheid om kennis te maken met de juf, de klas- en schoolomgeving.

 

Als je kind uiterlijk op dinsdag 1 februari 2 jaar en 6 maanden oud is, is het belangrijk de inschrijving tijdig in orde te brengen, ook al start je kind niet effectief op 1 februari. Immers het aantal ingeschreven kleuters op dinsdag 1 februari, bepaalt het lestijdenpakket voor onze school tijdens het volgend schooljaar.

Ook de kleuters die op het volgend wettelijk instapmoment mogen starten (eerste dag na de krokusvakantie nl. maandag 14 februari) verwachten we op het instapoment van 27 januari om de inschrijving in orde te brengen. Ouders die onmogelijk aanwezig kunnen zijn op het voorziene instapmoment, mogen altijd een afspraak maken met de directeur om samen een ander tijdstip af te spreken (tel. 014 41 37 92, [email protected])