Jouw straat deze zomer enkele weken een speelstraat?

Neem dan snel contact met ons op
De stad selecteert in februari enkele straten die in de zomervakantie van 2005 hun straat mogen omtoveren tot een heuse speelstraat.
De Jeugddienst gaat samen met de Politie, de Dienst Mobiliteit en Ruimtelijk Ordening  en de Communicatiedienst trachten in de zomervakantie van 2005 enkele straten in het Turnhoutse om te toveren tot een Speelstraat. In een Speelstraat  wordt de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen van kinderen en jongeren. Alleen straatbewoners, hulpdiensten en mensen met een vergunning mogen er met de wagen door. Dat moet dan wel stapvoets. Ze moeten de doorgang vrijlaten voor spelende mensen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen.  Fietsers moeten zonodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

De straat wordt niet heel de zomervakantie afgesloten, maar wel voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld één of twee weken).
Een speelstraat wordt afgebakend met een hek voorzien van een verbodsbord met daaronder “speelstraat van … tot …”, zodat de toegang tot de straat zo goed mogelijk afsluit. Binnen deze hekken kunnen zelfs speeltoestellen geplaatst worden die na de speeluren, samen met de hekken, makkelijk weg te bergen zijn, op voorwaarde dat de toestellen aan de veiligheidsvoorschriften beantwoorden natuurlijk.

Lijkt dit jou wel wat? Je straat kan ook solliciteren om genomineerd te worden als Speelstraat. 
Het College van Burgemeester en Schepenen zal na advies van de jeugddienst, de Politie en de Dienst  Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening, bepalen welke straten in aanmerking komen.
De voorwaarden zijn:
– woonstraten met een snelheidsbeperking van maximaal 50km/uur
– straten waardoor geen openbaar vervoer rijdt
– straten waarvan een overgrote meerderheid (min 67 %, bij voorkeur zelfs. 80%) van de bewoners het initiatief genegen is, en waarbij je kan rekenen op een aantal voortrekkers
– straten waar geen handelszaken zijn en zo weinig mogelijk vrije beroepen gevestigd zijn
           
Een speelstraat is naast een plaats om te spelen ook de plaats om contacten in de buurt te onderhouden of opnieuw banden te smeden in de buurt. Daarom is het ook belangrijk dat een overgrote meerderheid van de bewoners dit initiatief een goed idee vindt. Omdat we er van overtuigd zijn dat een speelstraat een groter succes wordt als de buurt zelf mee werkt aan de speelstraat, moet het initiatief voor de speelstraat ook genomen worden door de bewoners zelf.

Ook tijdens de vakantie krijgt de buurt een groot deel van de verantwoordelijkheid. In elke speelstraat zijn er speelstraat ‘meters en peters’ die er voor zorgen dat alles vlot verloopt. Toch moet het duidelijk zijn dat het steeds de ouders zijn die verantwoordelijk blijven voor hun kinderen, een speelstraat is géén kinderopvang.

Het aanvraagformulier moet vóór 15 februari binnen zijn. Vraag het aan bij [email protected]