Tsunami en school Zevendonk

Flink gewerkt!
Een dankjewel en een welgemeend proficiat waren zeker op hun plaats na de enorme inzet van onze leerlingen voor de actie voor ZO-Azië. Na het startmoment vorige week maandag, zaten onze leerlingen niet stil. De foto’s vind je op de site van de school.

Tal van initiatieven groeiden om op hun eigen wijze vorm te geven aan daadwerkelijke solidariteit met de slachtoffers van de tsunami in ZO-Azië. De zesdeklassers organiseerden hun eigen rommelmarkt waarbij ze oud speelgoed, boeken en CD’s te koop aanboden aan medeleerlingen en ouders. Het was donderdag een drukte van jewelste en klein en groot beleefde duidelijk deugd aan de markt. De vijfdeklassers verkochten tijdens de speeltijd wafels en waren binnen de kortste keren uitverkocht. De vierdeklasses B wasten vrijdag namiddag de wagens van de juffen en meesters telkens voor een symbolisch bedrag. Een groepje vierdeklassers A verkocht woensdag namiddag zelf gebakken wafels in de buurt. Kortom, er was écht inzet en betrokkenheid om er zelf iets voor te doen. Bij het einde van de week mochten we dan ook maar liefst duizend euro overmaken aan de actie!