Telwerk voor verkeer

Vrijwilligers nodig
Op dinsdag 2 maart vergaderden we met enkele mensen uit de buurt en het oudercomité met de stad over het verkeer.
De komst van het industriegebied zal effect hebben op het verkeer in de wijk. De knip op de Stwg. op Tielen voor het autoverkeer – met een nieuwe baan tussen Leiseinde en de Steenweg op Tielen – komt er zo goed als zeker. Met de komst van bedrijven rekent de stad op een 450 à 900 werknemers, zodat er minstens 250 wagens van en naar het terrein komen.

Plannen in de maak

Vroeger hebben we verschillende alternatieven naast mekaar gelegd. Die werden nu even herhaald en toegelicht.
Daarnaast zijn er nog andere plannen in de maak: voor het op-en afrittencomplex aan de E34 en voor de expressweg tussen brug en rotonde in Kasterlee.
Voor de op- en afritten werden al verschillende concepten uitgewerkt.
Op de expressweg wil men de zwarte punten wegwerken. Eén van de ideeën daarbij is om aantal oversteekpunten verminderen. In de plaats daarvan zouden eventueel enkele veilige kruispunten komen (met een rotonde of een lichtenregeling). In één van de ontwerpen zou je enkel kunnen oversteken op het kruispunt Mastheidestraat en aan het kruispunt Zandhoef-Kleinrees in Kasterlee. Op de andere oversteken zou de middenberm doorgetrokken worden.
De stad merkte wel op dat het kruispunt met de Tielendijk blijkbaar over het hoofd werd gezien. Nochtans lijkt dit een meer logische oversteek dan aan de Mastheidestraat.

Tellen nodig
  • Maar vóór er ingrepen komen om het verkeer in Zevendonk aan te pakken, is het nuttig om te weten hoe wagens nu rijden. Daarvoor moeten er geen proefopstellingen komen, maar hebben we wel een aantal mensen nodig die op enkele momenten mee willen tellen. Tellen wie er vanuit welke hoek Zevendonk binnenrijdt en langs welke hoek weer naar buiten rijdt.
    Dat kan best
  • eind april/begin mei (niet in de vakantie, nog geen studerende kinderen, redelijk weer)
  • op een dinsdag en een donderdag (de meest normale dagen)
  • van 7 tot 9, en van 15.30 tot 18.30 uur
  • met een ochtendploeg en twee avondploegen
  • op een viertal plekken, telkens met twee mensen die in beide richtingen nummerplaten opschrijven
De stad zou op voorhand met de nieuwe snelheidsborden al een telling houden om een idee te hebben over het aantal voertuigen.
Op voorhand zouden de ‘tellers’ nog een kleine briefing krijgen met het waarom en het hoe van het telwerk. Als elke teller twee keer kan tellen (bvb. op dinsdagmorgen en op donderdagavond), hoeft er maar één briefing gehouden te worden.
De stad zorgt voor een aantal tellers (uit de dienst Ruimtelijke Ordening en enkele stadswachten), maar bijkomende mensen uit de buurt zijn zeker nodig.
De school zou al kunnen peilen hoe kinderen naar school komen. Als we zo een lijst krijgen van nummerplaten van ouders van buiten Zevendonk die hun kinderen naar de school sturen, kunnen we die alvast gebruiken bij de telling.

In de rand

De IOK werkt momenteel de inrichting uit van het nieuwe bedrijventerrein. De krijtlijnen voor de invulling van de groene buffer worden momenteel in het Turnhoutse College besproken.