Verslag buurtvergadering

Maandag 21 maart vergaderden enkele verenigingen over de verkeerstelling die we deze lente nog met de stad gaan houden. Die telling is nodig om te weten hoe het huidig verkeer door Zevendonk loopt. Principieel willen ze allemaal meewerken.
Maar het ging ook nog over een aantal andere zaken: de speel-o-theek, de stadslijn, zone 30, een prijs voor deze website… Over de verkeerstelling
Eerst werden de huidige plannen voorgesteld die een impact kunnen hebben op de verkeerssituatie in Zevendonk. Daarover vind je ook meer op deze pagina van onze site.
Concreet spraken we af dat
– er een enquêtebrief gaat naar de ouders van de kinderen van SPT. Paul haalt er nog de taalfouten uit en zorgt voor een inleiding. Die zou deze week nog bedeeld worden.
– de verschillende verenigingen op hun (bestuurs)vergadering de deelname aan de verkeerstelling bespreken en leden trachten warm te maken
– Paul stuurt ook nog een oproep om mee te tellen met zijn nieuwsbrief mee
– mensen kunnen ook via de website zich opgeven om mee te doen
Liefst hadden we dat de stad zo vlug mogelijk concrete data doorgeeft. Dat maakt het makkelijker om mensen aan te spreken.

Evaluatie Stadsbus
Binnenkort evalueert de stad mee de regeling van de stadsbussen. Daarover waren weinig meningen binnen de vergadering.
Wel vonden sommigen de terminusplek vóór de parking van de school slecht gekozen: het belemmert het uitzicht van aankomende en vertrekkende wagens. Ook ligt ze wat raar: als je bvb. van het ziekenhuis tot aan de kerk van Zevendonk wilt, moet je eerst tien minuten wachten. Lijkt het niet logischer om de terminus naar het ziekenhuis te verplaatsen?
Paul kloeg er ook over dat de tarieven voor groepen kinderen die naar de stad wilden afhankelijk was van de toevallige chauffeur.

Het Wobbeltje
Blijkbaar zoekt de Speelotheek nog altijd naar vrijwilligers om die op woensdag open te houden van twee tot vier. Iedereen vindt de speelotheek in Zevendonk een aanwinst voor de buurt.
Paul doet nog eens een oproep in zijn nieuwsbrief en in het parochieblad. Misschien ook in de Zevensprong?
KAV en KVLV polsen ook nog eens bij hun leden.

Zone 30 in Zevendonk
Vanaf september zijn gemeenten verplicht om in de schoolomgeving een zone 30 aan te brengen. In Zevendonk zou die gelden op de Kapelweg tussen Tielendijk en Imkerspad. Het was niet duidelijk of die snelheidsbeperking enkel zou gelden rond de schooluren.

Zevendonkse website wint projectprijs
Vormingsplus Kempen had voor een origineel idee van Kempense verenigingen 1.000 euro over. Met Zevendonk (buurtwerk, school), Digidak, Tram 41 (het vroegere stadsarchief, maar nu uitgebreid met de verschillende Turnhoutse musea) en de stad dienden we een projectvoorstel in: we wilden de website van Zevendonk uitbreiden met een archief: foto’s, illustraties en verhalen over de buurt van vroeger tot nu.

Iedere partner kan daartoe bijdragen: de leerlingen kunnen op zoek naar foto’s en verhalen bij (groot)ouders; die kunnen op computer gezet worden in digidak; Tram 41 kan voor de nodige knowhow zorgen op het vlak van verzamelen van gegevens, ordenen, …
Naast de centen, zorgt Vormingplus ook voor de begeleiding van het project. Het meeste werk is normaal gepland in het najaar. Toch kan er al flink wat voorbereidend werk gebeuren.
Binnenkort vergaderen we met de verschillende partners. Daarna maken we ook afspraken met de verschillende verenigingen. Blijkbaar zijn er toch een flink aantal buurtbewoners die heel wat bruikbaar materiaal hebben.

(*) KVLV, Landelijke Gilde, Sint-Pietersinstituut Zevendonk, KBG, KAV, Ziekenzorg, Buurtwerk

23/03/2005