Bouwproject hoek Kapelweg-Duivendongenstraat

Het bouwproject lijkt voor even van de baan.
Op 13 december 2004 leverde het schepencollege een weigeringsbeslissing af na een ongunstig bindend advies van AROHM (Stedenbouw).
Niet omdat de hoeve verplicht behouden moest worden: zowel AROHM als het
schepencollege waren van mening dat de plaats zich leent om kernversterkend te worden ingevuld met een woningbouwproject met een veel hogere dichtheid
dan kan gerealiseerd worden bij het behoud van het hoevegebouw.  AROHM vond echter dat het project onvoldoende in de omgeving geïntegreerd werd qua architecturale uitwerking, bouwvolume en gevelopbouw. Ook werd onvoldoende rekening gehouden met enkele bezwaren van
omwonenden.
 
De bouwheer wou nadien niet in hoger beroep gaan tegen deze beslissing maar gaf een architect opdracht om in overleg met AROHM en de stad een gewijzigd project uit te werken. Als dit wordt ingediend bij de stad, komt er weer een nieuw openbaar onderzoek.