Alarmsirene wordt getest

Op donderdag 7 april worden de alarmsirenes in de buurt getest.
In Seveso-bedrijven worden gevaarlijke stoffen gebruikt (bijvoorbeeld raffinaderijen, (petro)chemische fabrieken, …). Omdat onze stad in de gevarenzone ligt van zo’n bedrijf, wordt regelmatig de werking van de alarmsirenes getest. Op 7 april zullen de sirenes loeien tussen 8.45 en 10.15 uur. Je hoort dan een huiltoon die even onderbroken wordt, en dan opnieuw begint. Daarna zal de boodschap ‘proefsignaal’ uit de luidsprekers klinken.