Gabbers en Co?

Vooraf aanmelden!
Als je gebruik wilt maken van de kinderopvang, moet je normaal je kinderen de donderdag van de week vooraf aanmelden en inschrijven bij Gabbers en Co. Dan kan er genoeg omkadering voorzien worden voor de opvang van de kinderen.

  Hoogst uitzonderlijk kunnen ook kinderen die niet vooraf aangemeld zijn, toch opgevangen worden. Maar je moet dan wel vooraf een inschrijvingsformulier is invullen. Dat verplicht je tot niets, maar zo kan je je kind -heel uitzonderlijk- onaangemeld laten opvangen. De werken aan de ring in Antwerpen of persoonlijke, uitzonderlijke gebeurtenissen kunnen dit soms noodzakelijk maken.