Gesprekken met de buurt in het najaar

Blijkbaar maakten de eigenaars en de huurders van woningen of terreinen in het toekomstige industriegebied kennis met de onteigeningsplannen. De IOK zal het terrein beheren in opdracht van het Regionaal Stedelijk Gebied en de verschillende gemeentebesturen. Er is ook een terreinbeheerder aangeworven.
In het najaar volgen er gesprekken met de buurt.