Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 23 september vanaf 12.30 uur houdt KBG Zevendonk haar algemene vergadering.

Servais Verherstraeten, volksvertegenwoordiger, houdt een voordracht over erven en successierechten. Hij zal dit onderwerp kruiden met heel concrete voorbeelden. Elke aanwezige krijgt een brochure waarin dit thema behandeld wordt.