MonthAugust 2005

Het is een echte dalk!

Een jaar terug publiceerde Hanne Kloots, Departement Taalkunde van UA een stukje over het woord ‘dalk’."Een poosje geleden’, zo vangt het aan, "ontvingen we thuis een bezoeker, afkomstig uit Essen. Er werd gepraat over het weer, familie, duivensport, enfin, over koetjes en kalfjes. Plots gebruikte onze bezoeker een woord dat ik nog nooit gehoord had. "Die kerel", zo sprak hij, "dat is een echte dalk!"Op haar speurtocht naar de betekenis komt ze ook in onze buurt terecht:

Continue Reading