Verslag buurtraad 29 september

Op donderdag 29 september vergaderden enkele buurtbewoners over plannen en projecten met de buurt. Het ging o.a. over de theateravond voor maart 2006, over FAZE – het digitaal FotoArchief ZEvendonk, over de opruimactie ‘Zevendonk ‘t kan net’, evaluatie van de buurtkrant 7SPRONG, ideeën voor een bebloemingsactie, …
Aanwezigen: René Augustyns, Paul Proost, Luc Loos, Dirk Raeymaekers
Verontschuldigd: Carine Mermans, Nicole Meeus, Walter Boogers

 1. Theateravond 3 maart

  Verschillende mensen maakten vorige keer de afspraak om een gezelschap op te zoeken of te contacteren. In de praktijk leverde die zoektocht vrij weinig op. Op de volgende buurtraad van 17 november maken we een stand van zaken op. Dan moeten we toch stilaan knopen doorhakken over het definitieve programma. Carine mailde een link door naar de site van het Ministerie  (www.vlaanderen.be/podium) waaruit we eventueel kunnen putten.

 2. FAZE

  Dirk en Paul lichtten even toe wat de laatste afspraken waren op de vergadering met de verschillende partners (Vormingplus Kempen, Sint-Pieter Zevendonk, [email protected], buurt).
  In deze fase willen we meer verenigingen betrekken. Paul contacteert de Landelijke Gilde en André Govaerts, René polst bij de KBG, Luc vraagt op de wijkmeestervergadering van de KWB wie er evt. materiaal heeft, Dirk polst bij KAV, KVLV, Chiro en gaat zelf bij enkele mensen langs om wat meer foto’s op de site te zetten.
  Op de restaurantdag van de parochie hangt Dirk nog enkele affiches en maakt ook nog wat flyers aan.
  Dirk hoort bij Belgacom wat een tijdelijke internetverbinding kost (ondertussen weten we dat: stukken van mensen). Anders wordt het een presentatie.
  Dirk maakt ook nog een artikel voor de 7SPRONG.
  De school zorgt ook nog voor activiteiten in oktober-november om kinderen en grootouders te betrekken.

 3. Zevendonk ‘t kan net

  De school plant in de week van 20-24 maart lessen en een opruimactie in de buurt van de school (de school, de parking, het grasveld, de buurt van kerkhof en [email protected]). Met de verenigingen ruimen we de Zevendonkse straten op.
  De stad zou voor verschillende materialen en de uiteindelijke opruim zorgen.
  We moeten nog eventueel politietoezicht vragen.
  Luc vermoedt dat met de verschillende verenigingen we een groot deel van Zevendonk kunnen aanpakken. Als we die wat mengen, kan dat best leuk worden. We moeten ook nog wel op zoek naar aanhangwagens.
  We moeten ook nog vragen aan de stad waar we het materiaal bij mekaar kunnen brengen (Vlasgarenstraat?)

 4. buurtkrant 7SPRONG

  We vonden de nieuwe krant leesbaarder, met een betere schikking, …
  Het volgende nummer proberen we ook te verspreiden via de Superette en de apotheek. Een lijstje mogelijke artikels: FAZE, een interview met Patricia van [email protected], Zone 30 in Zevendonk, Adressen van Zevendonkse zelfstandigen op de site, Toon uit Noten, …

 5. Bebloemingsactie

  De stad vroeg of er onder de buurten nog ideeën waren voor meer bloemen in de straat. Binnen enkele jaren mag de stad geen onkruidverdelgende middelen meer gebruiken. Daardoor wordt het onderhoud van bloemperken te arbeidsintensief, en zou er meer gewerkt worden met bodembedekkers en struiken. Om toch nog bloemen in het straatbeeld te krijgen, zoekt de stad naar andere oplossingen, bijv. het subsidiëren van plantaankoop voor bewoners, bebloemingsacties met prijzen, … Op de Turnhoutse buurtraad werd ook nog het voorbeeld van Buurtwerk Vaart aangehaald, dat tweemaal per jaar gratis tegeltuintjes aanlegt bij geïnteresseerde bewoners.
  Op de Zevendonkse buurtraad waren er niet onmiddellijk aanvullende ideeën.

 6. Digitaal fototoestel voor Zevenodonkse verenigingen

  Met FAZE kregen we van Vormingplus Kempen een geldprijs voor het project van 1.000 euro. Daarmee kochten we een digitaal fototoestel. Binnenkort kunnen verenigingen dat toestel bij [email protected]  uitlenen om foto’s te maken van hun activiteiten. Die kunnen dan ook op de site. Maar eerst leggen we nog enkele afspraken daarover  vast .

 7. Volgende vergaderdatum

  donderdag 17 november, 20 uur, Kapelweg 187.

{moscomment}