Startdag Ziekenzorg CM

Op zaterdag 3 december is het weer zover: dan beleven alle ziekenzorgvrijwilligers samen het jaarlijks startmoment in de Warande.


Programma
13.00 uur deuren open
13.30 uur welkomstwoord
13.30 uur even stilstaan bij onze veranderende samenleving
14.00 uur het belang van flexibiliteit en een toekomstgerichte aanpak voor en in Ziekenzorg
15.00 uur pauze
15.45 uur voorstelling jaarprogramma 2006, afwisselend met 

animatiemomenten
17.00 uur  slotwoord
17.45 uur  einde