Bakker Jos Claessens

Het TramspoorVroeger stonden er in Zevendonk nog maar weinig gezinswoningen. Er waren in die tijd wel veel meer landbouwhoeves. Ook de gezinnen waren veel groter. Het was toen heel gewoon om 8 à 10 kinderen te hebben. Het leven in het huis voltrok zich in één groot vertrek: er werd daar gekookt, gewassen, gespeeld…
Bakker Jos ClaessensEr was dan nog één slaapkamer voor de ouders, één waar alle jongens uit het gezin samen sliepen en één voor alle meisjes.
Je ziet op deze foto ook nog het tramspoor van Turnhout naar Geel. Ook het fietspad was in het begin niet verhard. Er woonde een smid en een bakker. Die bakker, Jos Claessens, reed met zijn kar door de straten om brood te verkopen.