Instapmoment voor nieuwe kleuters

 Het volgend instapmoment voor nieuwe kleuters is op donderdag 26 januari van 10.45 tot 11.45 u. in de klas van de Gele Zonnetjes. Alle kinderen die uiterlijk op 1 februari twee jaar en 6 maanden oud zijn, kunnen ingeschreven worden en mogen starten op 1 februari. Is je kind oud genoeg maar komt het nog niet effectief op 1 februari, dan is het toch belangrijk om de inschrijving in orde te brengen. Alle leerlingen die we vóór 1 februari inschreven, tellen immers mee voor het aantal lestijden dat we volgend schooljaar krijgen.
Als je niet kan komen naar ons instapmoment, kan je altijd een afspraak maken met de directeur.