Bouwproject Zevendonkplein op gang

Vorige week leek het bouwproject volgens Het Laatste Nieuws wat vertraging op te lopen. Toch lijkt nu alles terug zijn gewone gang te gaan: maandag bespreekt de gemeenteraad het rooilijnenplan voor het plein.
"Tussen 1976 en 1978 heeft IOK in 4 fasen een groot deel van het centrum van Zevendonk verkaveld. Naast de nieuwe kerk aan de Kapelweg bleven 2 percelen (wijk M, nummers 451b en 453g) gereserveerd voor de aanleg van een marktplein. In overleg met IOK en de eigenaar van gronden aan de Duivendongenstraat (wijk M, nummers 451/2a en 453e) werd een voorontwerp uitgetekend voor een nieuwbouwproject. Het rooilijnenplan voor een ontworpen marktplein op de gronden tussen de Kapelweg en de Glazeniersstraat in Zevendonk (wijk M, nummer 451b, 451/2a, 453e en 453g) werd in maart 2004 goedgekeurd. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van appartementen en winkelruimte op deze gronden werd geweigerd op basis van ingediende bezwaren tijdens het openbaar onderzoek. Een tweede aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning  voor een nieuwbouwproject op de gronden wijk M, nummers 451/2a en 453e werd in augustus vorig jaar ingediend. Het betreft de realisatie van 3 winkelruimtes, 8 woningen, 15 appartementen en ondergrondse parking met 39 autostaanplaatsen. Twee van de woningen worden van een praktijkruimte voorzien. Dit project noodzaakte de wijziging van het rooilijnenplan op 2 plaatsen:

–          De fiets- en voetgangersverbinding die ingevolge het goedgekeurde rooilijnenplan in het openbaar domein werd voorzien, wordt in het concept van het nieuwbouwproject niet meer voorzien in het openbaar domein. In het openbaar onderzoek naar aanleiding van de eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning was deze verbinding immers een reden van bezwaar.

–          Het bouwproject voorziet als alternatief in een gedeeltelijk overdekte verbinding voor voetgangers en fietsers in het privé-domein. De voorgestelde doorgang zorgt voor een betere en vlottere verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de Duivendongenstraat en het te realiseren marktplein.

In het goedgekeurde rooilijnenplan werd ter hoogte van de verbindingweg tussen de Kapelweg en het marktplein een bijkomende strook van 10 meter in het openbaar domein gelegd. Als gevolg van het concept van het nieuwbouwproject is de opname van de bijkomende strook in het openbaar domein niet meer genoodzaakt en kan de rooilijn van het marktplein in één rechte lijn tot aan de Kapelweg worden voorzien, met uitzondering van een afschuining van 5,47 meter ter hoogte van de aansluiting met de Kapelweg.

Het gewijzigde rooilijnenplan voor een marktplein aan de Glazeniersstraat en een verbindingsweg naar de Kapelweg wordt ter goedkeuring voorgelegd."

Uit  de gemeenteraadsagenda INKT van de stad. Die kan je gratis aanvragen!