Vergunningsaanvraag manege Tielendijk

Enkele buurtbewoners hadden vragen bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning die momenteel uithangt aan de Tielendijk. We staken ons licht even op bij de stad. Hugo Meeus van de dienst Ruimtelijke Ordening geeft uitleg:
"Op de grens van bedrijvenzone en groen overgangsgebied heeft de heer Dergent een vroegere hoeve die hij wenst uit te bouwen als manege. De eerste bouwvergunning hiervoor is eind 2003 afgeleverd voor de omvorming van bestaande stallen naar paardenstallen. Die zou paarden huisvesten van verschillende eigenaars die hier stalruimte huren, en de mogelijkheid hebben om met hun paard binnen en buiten te rijden. Hier zouden ook één of meer ruiterijverenigingen hun thuisbasis kunnen hebben.
Een deel van het eigendom valt binnen de bedrijvenzone, en dus ook binnen het onteigeningsplan.
Daarom zijn er rechtstreekse contacten met IOK als ontwikkelaar van het bedrijventerrein en als ontwerper van het inrichtingsplan. Er is gesproken over de manier waarop de manege-activiteit kan gebeuren, zonder negatieve invloed op de bufferfunctie van het groen overgangsgebied.

Huidige stand van zaken

  • De betrokken ruiterijvereniging heeft een sponsor gevonden voor de aanleg van een buitenpiste. Die vereniging organiseert jaarlijks een jumping, een evenement waarop andere ruiters en verenigingen uit de regio samen allerlei proeven en dergelijke betwisten, en zou graag de piste daarvoor klaar hebben. Samen met IOK en de stadsdiensten is bekeken hoe zo’n buitenpiste best ingeplant wordt. Op de beste plaats staat nu een uitgegroeid kerstbomenbos. Het voorstel is aan het Vlaams gewest toestemming te vragen om dit bos te rooien en te vervangen door een nieuw aangeplant meer soortenrijk bos van gelijke oppervlak. Dit is met de diensten van AMINAL doorgesproken en positief geadviseerd. Voor de aanleg van de buitenpiste zelf is geen vergunning nodig als deze slecht tijdelijk gebruikt wordt.
    Op deze basis kan ze tijdelijk ingericht worden voor het jaarlijks evenement.

Tegelijk loopt echter een stedenbouwkundige aanvraag om deze piste permanent aan te leggen. Dit gebeurt op dezelfde plaats, maar dan met definitieve materialen (drainagelaag e.d.) In het kader van deze aanvraag loopt een onderzoek tot 25 mei. Het dossier is in te kijken op de dienst RO. Bezwaren schriftelijk te richten aan het college van burgemeester en schepenen.

  • In de gesprekken rond onteigening van een deel van de terreinen Dergent is ook het functioneren van de manege besproken. Zoals voorheen is aangekondigd is gezocht naar een oplossing zodat de manege kan bereikt worden via de vlakbij gelegen bedrijvenzone. Het inrichtingsplan voor de bedrijvenzone laat ook toe dat bij jumping en dergelijke de gemeenschappelijke parkeergelegenheid van de bedrijvenzone gebruikt wordt, zodat de verkeerslast niet op de woonomgeving Zevendonk gelegd wordt.
  • Er is met de heer Dergent afgesproken dat de manege niet mag uitgroeien tot een horeca-gegeven, met taverne, overnachtingsmogelijkheden en dat soort activiteiten. Ruitersport moet het centrale gegeven blijven. Jumping en dergelijke moeten ook in aantal beperkt blijven, het mag geen wekelijks evenement worden.

Samengevat: wat staat te gebeuren?

  • een uitgegroeide kerstbomenaanplant wordt gerooid en vervangen door gemengd bos, mits toestemming van de Vlaamse overheid
  • er staat de komende maanden een jumping van de ruiterijvereniging op het programma, waarvoor een tijdelijke piste wordt aangelegd (geen bouwvergunning nodig)
  • er komt een definitieve piste, waarvoor de bouwvergunning loopt
  • later worden in verschillende fases de gebouwen van de manege vernieuwd, vervangen
  • de bereikbaarheid en het parkeren wordt na aanleg van de bedrijvenzone via die kant geregeld.

Groen overgangsgebied

IOK is bezig met de basisstudie, verzamelen van materiaal en eerste gesprekken met belanghebbenden. Ze zijn momenteel op zoek naar de goede contactpersonen vanuit landbouwmiddens. (in samenspraak met de schepen van landbouw). Als hieruit de conclusies qua wenselijkheden en mogelijkheden getrokken worden komt er overleg met de stadsdiensten en als het rijp genoeg is met de buurt."

Hugo Meeus, dienst Ruimtelijke Ordening

Meer

over de manege en het buffergebied vind je op onze site:

{moscomment}