Buurtwerk Zevendonk krijgt weer stadssubsidie

Het Turnhoutse College van Burgemeester en Schepenen vergaderde op 22 mei o.a. over de subsidies voor het jaar 2006 voor buurten en wijken. De stad kent Buurtwerk Zevendonk voor 2006 een subsidie toe van 688,81 euro. Daarnaast krijgen we ook nog voor de kopiekosten van de buurtkrant 7SPRONG een drukwerkbudget van 338,4 euro. Goed voor zo’n vier nummers; het buurtwerk betaalt er met de subsidie nog twee extra edities van. Zo kunnen we tweemaandelijks verschijnen.
We leggen met het buurtwerk veel nadruk op informatieverspreiding. Naast de buurtkrant, betalen we met de subsidie ook de hosting van deze site.
In juni betalen we ook nog het grootschalige buurtonderzoek in Zevendonk, dat we samen met enkele andere Zevendonkse verenigingen tot een goed einde willen brengen.

Samen met ons kregen nog 18 andere Turnhoutse buurt- en wijkwerken een subsidie. Vroeger kreeg ieder evenveel van de koek, dit jaar wordt een deel van de subsidie gekoppeld aan het aantal inwoners van de straat of wijk. De gemeenteraad schroefde de subsidies voor dit jaar wel iets terug.

Meer over de subsidies

Buurtraad 27 maart verslag
College herverdeelt in 2006 subsidies voor buurten
Collegebeslissingen van 22 mei

Meer over de buurtkrant

De buurtkrant online
De buurtkrant in pdf

{moscomment}