KBG wordt OKRA Zevendonk

Vanaf 20 april luistert KBG naar de nieuwe naam OKRA, wat staat voor Open, Kristelijk, Respectvol, Actief !

Op deze websites kun je alle nodige achtergrondinformatie vinden over het hoe en waarom van deze gedaantewisseling.
Bovendien vind je er info over ontmoetings- , sport- , culturele- , en vormingsmomenten aan : www.okra.be (nationaal ) www.okra.be/kempen ( ruime regio Turnhout )