KWB Zevendonk 50 jaar jong

Op zondag 22 oktober werd in Zevendonk in het parochiaal centrum Den Donk een jubileumreceptie gehouden. Daarvan vind je trouwens een hele reeks foto’s op deze site (kijk bij ‘Zevendonk 2006′, en dan bij ’50 jaar KWB’).
Leden en oudleden, alle plaatselijke verenigingen en KWB-ers van naburige afdelingen waren op post om mee te vieren.

Wortels in jaren dertig

KWB heeft zijn wortels in de jaren dertig. Vanuit de vraag naar een aangepast kader van de Katholieke Actie voor volwassen mannen werden toen de eerste werkliedenbonden opgericht door oud-kajotters.
In 1945 werd de Katholieke Werklieden Bond (KWB) officieel erkend als een zelfstandige vormingsorganisatie binnen het ACW. Toen verscheen een algemeen ledenblad en sinds 1948 kreeg het zijn naam Raak zoals wij die vandaag nog altijd kennen. In 1946 werd, in de taal van toen, het doel van de KWB omschreven in drie punten: vorming, sociaal dienstbetoon, vertegenwoordiging van arbeiders ter verdediging van hun culturele en financiële belangen.

In Zevendonk

KWB Zevendonk ging in 1956 van start met 4 wijkmeesters en 37 leden. In 1962 schreef men in Zevendonk: “Het zaadje dat 5 jaar geleden geplant werd, is op weg om een stoere boom te worden”. Het 100ste lid werd toen ingeschreven. Het ging snel, een 200ste lid werd gevierd bij het 15-jarig bestaan en in 1981, bij het 25-jarig bestaan, kende de plaatselijke vereniging een hoogtepunt. KWB Zevendonk telde maar liefst 300 leden.
Algemeen kreeg het verenigingsleven het moeilijker. Mensen kregen het “te druk”, beide partners gingen uit werken. Het aanbod aan vrijetijdsbesteding werd enorm groot en werd anders ingevuld. Toch kent Zevendonk nog steeds een prachtige KWB-werking met 150 leden en 21 bestuursleden.
Er is steeds een rijk aanbod aan activiteiten geweest. Vroeger waren er o.a. toneelavonden, omhalingen voor hulpbehoevenden, kerstfeesten voor de kinderen, info- en studieavonden, filmavonden, zangwedstrijden. Die activiteiten evolueerden mee met de tijd en nu zijn er, buiten de klassiekers als voetbal, vissen, kaarten, reisuitstappen, wandelen … ook nog activiteiten zoals kooklessen, de actie betaalbaar rijbewijs, loop je fit, Nordic Walking, wijnproefavonden, quizzen, garageverkoop enz …
Wat eens een mannenbeweging was, is sterk uitgegroeid naar een gezinsbeweging: het hele gezin kan zich hierin vinden. Alles wat KWB in Zevendonk is kunnen worden danken we aan alle medewerkers en leden van vroeger en nu. Zonder mensen is er immers geen verenigingsleven.
Stichter Sus Van Gestel zette er 50 jaar geleden zijn schouders onder om een vereniging te stichten die vandaag nog altijd een begrip is in Zevendonk. Sus was 19 jaar voorzitter. In 1975 werd hij opgevolgd door Jef Geysen die, in zijn 14 jaar voorzitterschap, de KWB naar de 300 leden bracht. Het was in 1989 dat Jef Geysen opgevolgd werd door Roger Sterckx die op zijn beurt ook gedurende 14 jaar de leiding van de vereniging op zich nam. Sinds 2003 is het Guy Loodts die de taak van voorzitter op zich neemt.
{moscomment}