Buurtonderzoek: nu verder!

Vorige maand daagden een tachtigtal mensen op om te horen wat het buurtonderzoek aantoonde. Eén ding was duidelijk: Zevendonk is heel gelukkig. Op de slotvraag antwoordde inderdaad nét geen 100% dat ze gelukkig waren in Zevendonk. Maar dat wil niet zeggen dat er geen verbeterpunten zijn.

Veilig verkeer

Veel mensen vonden Zevendonk onveilig. Op verschillende terreinen: het ontbreken van voet- of fietspaden, té snel verkeer, teveel verkeer, onveilige kruispunten, geen verkeerslichten aan de expresweg…

Accomodatie

Er was ook een grote vraag naar meer accomodatie voor jongeren of voor kinderen. Een speelpleintje, een jeugdhuis, een groter sport- of speelaanbod… waren vaak voorkomende vragen.

Geen politiek, maar wel betrokkenheid

Zevendonkenaars hebben weinig (en nog meer geen) interesse in politiek. Langs de andere kant vindt de meerderheid van de invullers dat ze te weinig betrokken worden door de stad bij concrete plannen.

Sociaal

Uit het onderzoek bleek ook dat weinig mensen precies weten op welke sociale voorzieningen ze beroep kunnen doen. Het ging dan vooral over poetshulp, strijkhulp, warme maaltijden, … Ook vonden veel mensen dat er een soort van ombudsfiguur moest komen waarbij mensen met problemen terecht konden.

Milieu

Mensen vinden dat het zwerfvuil en het onderhoud van bermen en grachten beter moeten aangepakt worden.

Keuzes maken

Maar nu moeten we verder. We weten wat Zevendonkenaars belangrijk vinden. Vaak gaat het om dingen die nog bespreekbaar zijn. In de buurt of met de stad. Voor het buurtwerk en de Zevendonkse verenigingen is het alleszins materiaal waarmee we verder kunnen.
Daarom willen we met het buurtwerk verder vergaderen met geïnteresseerde bewoners. Of je nu jong of oud bent, hier pas woont of hier geboren bent, dat doet er niet toe. Als je zin hebt om mee te vergaderen, kan je de samenvatting aanvragen van het onderzoek. Samen bepalen we wat we met de verschillende resultaten kunnen aanvangen. We kunnen dan ook samen prioriteiten opstellen en een timing daaraan koppelen. Zin om mee te doen? Dan bel je 014 42 52 02 of stuur je een mail.
We vergaderen op donderdag 9 november om 19 uur in Kapelweg 187.

Meer over het buurtonderzoek?
Download de resultaten
Het buurtonderzoek op StadsTV
{moscomment}