Buurtonderzoek: verder vergaderen

Vorige maand daagden een tachtigtal mensen op om te horen wat het buurtonderzoek aantoonde. Eén ding was duidelijk: Zevendonk is heel gelukkig. Op de slotvraag antwoordde inderdaad nét geen 100% dat ze gelukkig waren in Zevendonk.
Maar met de resultaten willen we méér doen: met het buurtwerk willen we er wat actiepunten uithalen voor de volgende jaren.
Dat doen we graag samen met jou als bewoner van Zevendonk of als lid van één van de verenigingen.

Als je zin hebt om mee te vergaderen, kan je de samenvatting aanvragen van het onderzoek. Samen bepalen we wat we met de verschillende resultaten kunnen aanvangen. We kunnen dan ook samen prioriteiten opstellen en een timing daaraan koppelen. Zin om mee te doen? Dan bel je 014 42 52 02 of stuur je een mail.
We vergaderen op donderdag 9 november om 19 uur in Kapelweg 187.

Meer over het buurtonderzoek?
Download de resultaten
Het buurtonderzoek op StadsTV