Eerst gesprek over nieuw kruispunt

Op vraag van de stad wacht de Vlaamse overheid voorlopig even met het herinrichten van het kruispunt van de Steenweg op Diest (N19) met de Mastheidestraat en Kleine Reesdijk. Die ingreep zou begin november starten, maar de stad drong aan op een spoedoverleg. Dat komt er nu eerst, waarschijnlijk op 9 november.