Meer informatie over rioleringswerken

Op onze site vind je nu ook de presentatie die de stad en Infrabo op maandag 23 oktober in Zevendonk voorstelde. Die biedt veel achtergrondinformatie bij de werken.
Op de gemeenteraad van 6 november komt het aanbestedingsdossier voor de werken aan de Kapelweg (tussen Mastheidestraat en de brug over de Caliebeek) al ter sprake. In 2007 zouden die werken uitgevoerd worden.
Nadien komen nog de Mastheidestraat, Winkel en Kleine Reesdijk aan de beurt.
Op de informatievergadering waren een aantal buurtbewoners ontevreden over de optie om zoveel mogelijk regenwater af te laten voeren via open grachten. Met die optie staat de stad niet alleen: ook de Vlaamse MilieuMaatschappij kiest daarvoor en geeft alleen (veel) subsidie als regen- en afvalwater gescheiden wordt afgevoerd.
In de presentatie vind je alle argumenten voor deze keuze.
Blijkbaar was er op de gemeenteraadscommissie van voorbije donderdag daarover ook geen eensgezindheid onder de raadsleden.
{moscomment}