Steenweg op Diest: vernieuwde plannen

Het kruispunt Steenweg op Diest – Mastheidestraat – Kleine Reesdijk staat op het programma van de Vlaamse overheid voor de aanpak van gevaarlijke punten. Het college gaf telkens negatief advies over de plannen van het Vlaams Gewest. Die zouden de verkeersveiligheid niet verhogen.
Op 9 november is er nog een overleg geweest tussen de ontwerpers, de Vlaamse overheid en de stad. Dit heeft resultaat opgeleverd. Er is een wijziging aan het plan voorgesteld.
Als je vanuit Turnhout komt, zal het mogelijk blijven om linksaf naar de Kleine Reesdijk te rijden. De vrachtwagens en de bezoekers van het plantencentrum kunnen zo zonder keerbeweging hun bestemming bereiken.
Als je van Kasterlee komt, kan je niet langer de linksafslagstrook naar de Mastheidestraat gebruiken. Zo wordt het sluipverkeer door de wijk Zevendonk naar het industrieterrein ontmoedigd. Het verkeer dat naar de Mastheidestraat wil, moet ter hoogte van Kleine Reesdijk keren.
Vanuit de Mastheidestraat blijft de afslag naar Turnhout en Kasterlee mogelijk.Om de veiligheid van deze keerbewegingen te verhogen, wordt het doorgaand verkeer van de Steenweg op Diest teruggebracht op één rijstrook. Dat gebeurt door schilderingen  om niet al te erg af te moeten wijken van het oorspronkelijke plan voor de werken. Dat werd immers al door de Provinciale commissie verkeersveiligheid goedgekeurd.
Vanuit de vergadering is ook voorgesteld om de snelheid op de Steenweg op Diest terug te brengen naar 70 kilometer per uur. Het colllege stemt met dit voorstel in.
bron: Collegebeslissingen stad Turnhout

Meer op deze site hierover:
Brief aan college 15 november 2006
Eerst gesprek over nieuw kruispunt 9 november 2006
Stadsbestuur wil veilige kruispunten 17 oktober 2006
Wegenwerken op Steenweg op Diest 10 oktober 2006
College keurt ontwerp kruispunt af 13 april 2006 
College Turnhout keurt plan voor Zevendonks kruispunt af dinsdag 14 maart 2006
Zevendonk en verkeer: verslag van een vergadering woensdag 27 augustus 2003

{moscomment}