Caliebeek: andere planning

CaliebeekVorig jaar rond deze tijd meldden we dat de historische chroomvervuiling van de Caliebeek in het milieubeleidsplan van de stad opgenomen was. Zo zou de ernst van de vervuiling  onderzocht worden en zou de beek ook gesaneerd kunnen worden.
Zo vlot loopt het echter niet.
We polsten naar de stand van zaken bij de milieudienst. Die meldde op de communicatieraad dat het onderzoek en de sanering doorgeschoven zijn naar een hoger niveau. Door de lengte van het vervuilde gebied en de verwachte hoeveelheid te ruimen slib verwachtte men dat de kosten te hoog zouden oplopen. De Caliebeek hoort nu bij het Nete-bekken waarvoor het Vlaams Gewest verantwoordelijk is. Zo kunnen er eventueel ook Europese subsidies aangeboord worden.
{moscomment}