Wijk Zevendonk voorlopig begrensd

De stad wil met haar werking en de volgende zes jaren meer op wijkniveau werken. Dat meldden we vorige maand al. Op de buurtraad van de stad bakenden we voorlopig met stad en buurten 10 verschillende wijken voorlopig af.
Vooral voor de binnenstad was dat niet zo makkelijk. Zevendonk zou het hele gebied omvatten onder de E34. Volgende maand doen we die oefening verder: per wijk bekijken we dan de sociaaleconomische structuur: welke voorzieningen zijn er (digidakjes, buurthuizen, zalen, sportvoorzieningen, …), hoe is de bevolking samengesteld?
Ook hebben we het dan over de afspraken die er zullen gelden tussen wijk en stad: waarover kan er gepraat worden, wie praat met wie, wie volgt afspraken op…
{moscomment}