Nieuws van de school

In Zevendonk zie je zeWelkom nieuwe Gele Zonnetjes!
Maandag 8 januari verwachten we alle nieuwe Gele Zonnetjes die uiterlijk op die dag 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Samen kunnen ze een nieuwe wereld ontdekken in onze school bij juffrouw Lieve. Een wereld van thuis komen en thuis voelen, spelend leren en ontwikkelen, deugd beleven aan het samenspel. We hopen dat ze zich samen met hun ouders heel vlug thuis zullen voelen in onze schoolgemeenschap.
Een volgend instapmoment voorzien we op woensdag 31 januari voor de kleuters die uiterlijk op donderdag 1 februari 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Je kan dan kennismaken met de klas- en schoolwerking en de juf. Zorg voor een officieel document (Sis-kaart) om de inschrijving in orde te brengen.
Je kleuter is oud genoeg maar komt nog niet effectief naar school? Schrijf dan toch best in voor 1 februari. Het aantal ingeschreven kleuters op 1 februari bepaalt immers ons lestijdenpakket voor volgend schooljaar.
Je kan ook altijd een afspraak maken met directeur Paul Proost (014 41 37 92).
Nieuwe ramen en deuren
Alle ramen en deuren werden vervangen door aluminium ramen met dubbele beglazing en in een fris geel kleurtje. Naast het comfort en de veiligheid, werken we effectief aan energiebesparing en het milieu-vriendelijk omgaan met de beschikbare energie. Een flinke stap vooruit!

In Zevendonk zie je ze
Je kan er niet naast kijken: bijna al onze leerlingen komen met een fluovestje naar school. Alle leerlingen van de lagere school en kleuterafdeling hebben ondertussen een gratis fluovestje gekregen. De klassen kunnen gouden, zilveren en bronzen sterren verdienen en ook individuele kinderen worden regelmatig beloond voor hun verkeersveilig gedrag.
Alle klassen van de lagere school mochten ondertussen ook een dag meemaken met de Fietsersbond. Het werd een bijzonder leerrijke dag over fietsvaardigheid. De zesdeklassers namen samen met de politiediensten deel aan een actie rond de zone 30. We blijven samen met de ouderraad onze leerlingen verder warm maken voor deze bijzonder zinvolle actie en… in Zevendonk zie je ze écht wel!

Spelverrijking op school
Het personeelsteam koos dit jaar samen met de ouderraad ‘spelverrijking’ als actiepunt. Een werkgroep werkt een systeem van spelverrijking op de speelplaats uit zowel voor kleuters als lagere school. We kopen specifieke materialen aan en werken een aangepast ontleningssysteem uit zodat alle leerlingen aan bod kunnen komen. We willen het project laten starten na de krokusvakantie. De financiële acties van de ouderraad staan in elk geval in het teken van de ondersteuning van dit project.