Oplossing voor BMX-terrein in de maak

Donderdagavond vergaderden een twaalftal jongeren, een twintigtal ouders en wijkbewoners en de stad over het bos in de bocht van de Tielendijk.
Een vriendengroepje werkte daar voorbije zomer aan een heus bmx-parcours. Ze hadden alleen pech dat het bewuste gebied een écht bos is, en dat daar daarom niet alles kan. Toch vond de stad dat ze zo’n bmx-terrein best verdienden. De jongeren vertelden overtuigend over de pogingen die ze deden om alles zo veilig – maar tegelijk zo avontuurlijk mogelijk te laten verlopen. Marc Michielsen van de Turnhoutse Milieudienst had daar begrip voor, maar had toch problemen met de uitgravingen.
Die putten waren nodig om bergjes op te hogen. Maar daardoor kwamen de wortels van de (beschermde en waardevolle) bomen vrij te zitten, en dat kon niet. Bepaalde plekken waren ook door het materiaalgebruik en door de uitgravingen vrij gevaarlijk. Op het terrein ligt er ook nog een historische gracht.
Stan Van Hees en Simon Peeters van de jeugddienst hadden ook de plaats bezocht.
Enkele omwoners vonden dat door de komst van het bmx-terrein hun jongere kinderen niet zo graag meer gingen spelen in de buurt. En die hadden daar ook recht op. Ook trok het andere en oudere jongeren aan. Het terrein trok ook meer vandalisme en sluikstorten aan.
Schepen Sis Stijnen bracht naar voor om het terrein eventueel te verleggen naar de Vlasgarenstraat. Daar komen enkele woningen van de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting (TMH) bij. Daarachter ligt nog een bruikbaar stuk grond. Maar daarvoor moet er nog eerst gepraat worden met de TMH.
De stad zou daarvoor op korte termijn de TMH contacteren. Als die voor de plannen te vinden is, zou de stad grond kunnen leveren waarmee de jongeren het terrein naar hun smaak kunnen opvullen.
Sis StijnenEventueel kon ook gedacht worden aan het overgangsgebied tussen de groene buffer (rond het nieuwe industrieterrein) en Zevendonk. Maar dat zou nog lang kunnen duren.
Ondertussen zou de jeugddienst met de jongeren het herstel van het oorspronkelijke bosje nog bespreken. Zo zou het kampje op het terrein snel kunnen verdwijnen en zouden de diepste putten al terug opgehoogd kunnen worden.
De jeugddienst zou ook de herstelling bekijken van de zitbanken en van het voetbaldoel. De buren drongen daar op aan.
Binnen enkele weken zou iedereen terug rond de vergadertafel gaan zitten.

Het verslag van de stad vind je bij de downloads.

{mxc}