Startdag vormselcatechese

Op 20 januari was de startdag van de vormselcatechese.
33 vormelingen zetten hun beste beentje voor om zich voor te bereiden op het vormsel van 26 mei. Vol enthousiasme stapten we samen op de boot om op wereldreis te vertrekken.