Buurtraad: kort verslag

Op 20 februari vergaderden we met de buurtraad van Zevendonk. We waren met net iets te weinig om serieuze knopen door te hakken, maar we bespraken toch een flinke agenda. We plannen allezins de volgende maanden nog enkele activiteiten. En we willen ook verder werk maken van het buurtonderzoek.

Opvolging buurtonderzoek

Enkele maanden terug beantwoordden 900 Zevendonkenaren het buurtonderzoek. Daaruit haalden we op een vroegere buurtraad al een aantal werkpunten voor de volgende tijd:

  • aandacht voor informatieverspreiding
  • meer welzijnsinformatie in onze media
  • we proberen een aantal mensen bij elkaar te brengen die in hun straat aanspreekpunt kunnen spelen en informatie kunnen doorgeven
  • verkeer is een blijvend aandachtspunt
  • speelvoorzieningen: we willen onderzoeken of de aanleg van een speelplein in de wijk mogelijk is. We willen ook een gesprek met de stad over het BMX-parcours
  • zwerfvuil: een ‘Turnhout net’-campagne willen we graag ondersteunen.

Die punten moeten we volgende vergadering verder plannen en uitwerken. We nemen niet teveel hooi op de vork.

BMX-parcours

We bespraken de stand van zaken. Elders op de site lees je meer over de laatste ontwikkelingen .

Speelstraten in de vakantie

De stad heeft een systeem om in vakantiemaanden in bepaalde woonstraten autovrij en speelklaar te maken. Daarvoor moet de straat aan een aantal voorwaarden voldoen (verkeersarm, geen doorgaand verkeer, …). Ook moeten enkele ouders uit de straat zich erachter zetten en handtekeningen verzamelen van minstens 80% van de huizen uit de straat. We vragen enkele bewoners van Pater Voordeckersstraat en Winkel of ze geïnteresseerd zijn.

Wordt het buurtwerk een vzw?

Dit punt stellen we uit.

Een bezoek aan de compostmeester

De stad stelde voor om met de buurt eens de compostmeesters te bezoeken. We bezoeken met geïnteresseerde buurtbewoners op zaterdag 2 juni een Zevendonkse compostmeester. Meer over thuiscomposteren? Kijk bij onze links .

Een infoavond over klimaatverandering

Nog meer activiteiten: we plannen voor de buurt op 26 april een avond met Hugo Van Dienderen over de klimaatverandering en mogelijke oplossingen. Dat doen we eventueel met andere geïnteresseerde Zevendonkse verenigingen. Het Word Wildlife Fund wil met Zevendonk een nieuwe module voor de site uittesten die de ecologische voetafdruk berekent. Dat kunnen we misschien op elkaar laten aansluiten.

Info vanuit de stad

  • De stad wil met haar diensten wijkgerichter gaan werken. Zo wordt er samen met bewoners een aanpakplan opgemaakt. Misschien kunnen we daarbij de resultaten en de actiepunten van het buurtonderzoek aanbrengen en een aanpakplan opstellen.
  • Er is een nieuw stadsreglement op tenten bij buurtfeesten. Zo moet er een minimumafstand vrij blijven rond de tent en moeten er brandblussers voorzien worden. Die brandblussers worden misschien via de vzw dienstverlening uitgeleend.
  • De aanvraagdossiers voor wijksubsidies moeten binnenkort opgemaakt worden.

Meedoen?

We zoeken nog mensen uit verschillende Zevendonkse straten. Dan kunnen we het hebben over subsidies voor straatfeesten, over onze activiteiten, over de kleine en grote probleempjes, over onze relatie met de stad.

Volgende buurtraad op dinsdag 19 april om 20 uur, Kapelweg 187

{moscomment}