Gemeenteraad: over sociale huisvesting in Z.

Een fragment uit het gemeenteraadsverslag van de Gazet van Turnhout: "…Vervolgens keurde de gemeenteraad de overdracht van een perceel grond goed. Het gaat om een perceel in Zevendonk dat door de IOK aan de stad Turnhout wordt overgedragen. Volgens Marc Clymans heeft de IOK zich in dit hele verhaal evenwel niet gehouden aan bepaalde afspraken: “Zo heeft de IOK bijvoorbeeld een grond die voorzien was voor sociale huisvesting, verkocht aan een privé-partner.” Clymans had vervolgens twee vragen voor schepen van ruimtelijke ontwikkeling Dimitri Gevers (SP.a): “Hoe kunnen we vermijden dat de IOK nogmaals zo’n eigengereide beslissing neemt en komt er sociale huisvesting in Zevendonk?”

Gevers antwoordde daarop dat de IOK een privé-partner is en dat er alleen via overleg en goodwill voor kan worden gezorgd dat deze geen eigengereide beslissingen meer neemt. Verder vertrouwt Gevers de gemeenteraad toe dat de privé-partner die het stuk grond van IOK heeft gekocht, het sociale aspect niet zal verwaarlozen. Paul Meeus wees de schepen er vervolgens op dat de IOK geen privé-partner is, maar een intercommunale. Gevers antwoordde: “Ik bedoelde daarmee dat wij niet rechtstreeks kunnen bepalen wat de IOK met haar gronden doet. Mijn excuses voor het verkeerde woordgebruik.”

Meer over het Zevendonkplein op deze site: 

{moscomment}