MonthMay 2007

Riool of zelf zuiveren: binnenkort verplicht

In de stad moeten zo’n 1.000 gezinnen tegen 2012 hemelwater scheiden en zich aansluiten op de riolering. Als dat niet kan, moeten ze zelf hun rioolwater gaan zuiveren. Onder die 1.000 gezinnen zijn er ook Zevendonkenaars. Dat moet volgens een Europese richtlijn en een Vlaamse wet. Afvalwater mag niet langer worden geloosd in grachten of oppervlaktewater. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een plan waarop staat waar er riolering wordt aangelegd en waar de bewoners zelf moeten instaan voor de zuivering van […]

Continue Reading