MonthAugust 2007

Woensdag redactieraad

Op de redactievergadering bespreken we de buurtkrant. Die verschijnt om de twee maanden. Je vindt er informatie in van de buurt en van verschillende verenigingen. We betalen de buurtkrant met de drukwerksubsidie van de stad én met onze buurtsubsidie. Op die vergadering bespreken we ook deze site. Als Zevendonkenaar ben je welkom!

Continue Reading