Riolering: gemeenteraad keurt planopmaak goed

In het zuiden van Turnhout (Kapelweg, Mastheidestraat, Kleine Reesdijk, Winkel en een klein stuk Steenweg op Diest) zijn wegen- en rioleringswerken gepland. Over het al dan niet open houden van de grachten is nog onduidelijkheid.
Hiervoor moet een plan opgesteld worden waarop wordt aangegeven waar open grachten wel en waar niet mogelijk zijn.

 

Hiervoor moeten er sonderingen uitgevoerd worden over het hele traject waar er grachten zouden komen. De kostenraming van dat onderzoek bedraagt 14 520 euro. De gemeenteraad keurde op 3 september dat aanbestedingsdossier goed.