Gekwetste kinderen

Jaarlijks werkt de school een of meerdere prioriteiten uit. Dit jaar werkt het Sint-Pietersinstituut Zevendonk o.a. rond het thema ‘gekwetste kinderen’. Op de pedagogische studiedag werkten we met heel het team samen met Jaklin Laporte, pestjuf in een Antwerpse basisschool. We stonden stil bij basishoudingen van leerkrachten en kleine initiatieven om zowel pesters als gepeste kinderen gericht te begeleiden. Een kernteam volgt in de loop van het schooljaar ook meerdere nascholingen en samen met het team willen we rond het thema gericht een heel traject uitwerken. Samen met team en ouders kunnen we zorgen dat alle kinderen zich goed voelen op school!