Verkeersveilige schoolomgeving

Het Sint-Pietersinstituut Zevendonk is samen met drie andere scholen geselecteerd om dit jaar de schoolomgeving grondig te bekijken en te bestuderen om ze verkeersveiliger te maken. Samen met de projectvereniging regionaal stedelijk gebied Turnhout, mobiel 21, het stadsbestuur en studiebureau Vectris worden voorstellen uitgewerkt en gerealiseerd. Daartoe wordt een gemengde werkgroep opgericht op school met de directeur, vertegenwoordigers van het team, vertegenwoordigers van de oudergroep, een stadsambtenaar en medewerker van mobiel 21. Ondertussen hebben ook het PC Den Donk en dekenale werken Turnhout hun volle medewerking toegezegd om de schoolomgeving en de parking voor de school op termijn optimaal verkeersveilig te maken. We blijven samen zorg dragen voor een verkeersveilige schoolomgeving.

Van de herfstvakantie tot de krokusvakantie zullen we onze leerlingen ook weer ‘warm’ maken voor de actie zichtbaarheid in het verkeer. We stimuleren onze leerlingen om zeker ’s morgens zoveel mogelijk hun fluovestje te dragen. Dank alvast voor de sympathie voor deze actie!